تاریخ

  • 3

  • 15

  • 25

  • 26

  • 30

  • 33


53,000,000.00 یورو6 هماهنگی
80,000.00 یورو5 هماهنگی + 1 بونوس
1,140.00 یورو5 هماهنگی
130.00 یورو4 هماهنگی + 1 بونوس
40.00 یورو4 هماهنگی
13.00 یورو3 هماهنگی + 1 بونوس
4.60 یورو3 هماهنگی

Austria Lotto
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-45)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری اتریش لوتو هر یکشنبه و چهار شنبه ساعت 18:00 به وقت 'گرینویچ و ساعت 20:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد. توجه داشته باشیداکسترا نامبر یا عدد اضافی در این لاتاری در جوایز اعمال نمی شود

  • قیمت بلیط : 3 یورو
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

53 میلیون یورو