تاریخ

  • 12

  • 15

  • 25

  • 32

  • 34

  • 50


30,500,000.00 پزو مکزیک6 هماهنگی
100,000.00 پزو مکزیک5 هماهنگی + 1 بونوس
32,000.00 پزو مکزیک5 هماهنگی
1,600.00 پزو مکزیک4 هماهنگی + 1 بونوس
356.00 پزو مکزیک4 هماهنگی
160.00 پزو مکزیک3 هماهنگی + 1 بونوس
43.00 پزو مکزیک3 هماهنگی

Melate
بازی Melate آنلاین و شانس خود را برای برنده شدن در قرعه کشی مکزیکی به دست آورید! 6 شماره را از 1-56 انتخاب کنید می توانید شماره های مورد علاقه خود را بازی کنید قرعه کشی Melate در چهارشنبه ها و یک شنبه ها ساعت 22:00 به وقت محلی برگزار می شود.

  • قیمت بلیط : 36 پزو مکزیک
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

30.5 میلیون پزو مکزیک