تاریخ

  • 2

  • 4

  • 14

  • 28

  • 30


300,000.00 راند آفریقای جنوبی5 هماهنگی
200.00 راند آفریقای جنوبی4 هماهنگی
10.00 راند آفریقای جنوبی3 هماهنگی
2.00 راند آفریقای جنوبی2 هماهنگی

South Africa Daily Lotto
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-36)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری روزانه آفریقای جنوبی هر روز ساعت 21:00 به وقت 'محلی برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 8.5 راند آفریقای جنوبی
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد

جایزه بزرگ

300 هزار راند آفریقای جنوبی